Individ & fællesskab

I dag lever vi i en globaliseret verden. Vi er alle borgere i et verdenssamfund, hvor geografiske grænser og udveksling af kommunikation foregår på globalt plan istedet for nationalt plan.

Men hvordan påvirker det os som individer, og kan man overhovedet være en del af et så stort fællesskab? I disse stileemner kan du tage stilling til dette.

Opgave 1 - Ene & Tosomheden

Ene og Tosomheden er et moderne eventyr der foregår i nutiden.

Opgave 2 - Én blandt mange

At være én blandt mange kan opleves, eller se ud på mange forskellige måder.

Opgave 3 - Fællesskaber

Vi indgår alle i forskellige typer af fællesskaber, men hvorfor egentlig nu det?

Opgave 4 - Alene blandt mennesker

En stigende tendens til ensomhed blandt unge ses i dag. Dette på trods af, at unge aldrig har kommunikeret så meget sammen, som de gør i dag.
Gå tilbage til emne
Individ & fællesskab

Opgave 1 - Ene & Tosomheden

Andre opgaver til emnet:
Opgave 2 - Én blandt mange
Opgave 3 - Fællesskaber
Opgave 4 - Alene blandt mennesker
Ene og Tosomheden er et moderne eventyr der foregår i nutiden.

Ene er 17 år gammel, bor alene med sin far i en lille lejlighed i Vejle. Hun er sky af natur, men har en levende fantasi og et godt hjerte. Derudover har hun evnen til at "flyde". Hun kan rette sin opmærksomhed mod andre folks tanker og høre hvad de tænker. Dette kan i nogle tilfælde være en fordel, men ikke ubetinget. Skriv et moderne eventyr, med Ene som hovedperson. Følgende skal indgå: En monolog, en dialog, Tosomheden, to gyldne øreringe, en talende dagbog, et hemmeligt møde.

Gå tilbage til emne
Gå tilbage til emne
Individ & fællesskab

Opgave 2 - Én blandt mange

Andre opgaver til emnet:
Opgave 1 - Ene & Tosomheden
Opgave 3 - Fællesskaber
Opgave 4 - Alene blandt mennesker
At være én blandt mange kan opleves, eller se ud på mange forskellige måder.

Vælg et af de tre billeder og lav en grundig billedanalyse under titlen "En blandt mange". Skriv gerne lidt om, hvad titlen får dig til at tænke på.

Gå tilbage til emne
Gå tilbage til emne
Individ & fællesskab

Opgave 3 - Fællesskaber

Andre opgaver til emnet:
Opgave 1 - Ene & Tosomheden
Opgave 2 - Én blandt mange
Opgave 4 - Alene blandt mennesker
Vi indgår alle i forskellige typer af fællesskaber, men hvorfor egentlig nu det?
Alle mennesker indgår i fællesskaber af forskellig slags. Det kan være i skolen, på jobbet, der hvor man bor, eller tager på ferie. Skriv og indtal et essay, hvor du forholder dig til din forståelse af fællesskaber. Hvilken rolle spiller de i menneskets liv og i dit eget?
Gå tilbage til emne
Gå tilbage til emne
Individ & fællesskab

Opgave 4 - Alene blandt mennesker

Andre opgaver til emnet:
Opgave 1 - Ene & Tosomheden
Opgave 2 - Én blandt mange
Opgave 3 - Fællesskaber
En stigende tendens til ensomhed blandt unge ses i dag. Dette på trods af, at unge aldrig har kommunikeret så meget sammen, som de gør i dag.
6,4 % af de 16-29-årige føler sig ofte eller altid ensomme. Det svarer til 64.000 mennesker (Lasgaard & Friis: "Ensomhed i befolkningen", 2015). 6 % af de unge i gymnasierne føler sig tit eller altid ensomme. (Lasgaard & Kristensen: "Ensom i gymnasieskolen" 2009) 7 % af de unge i 8. klasse føler sig tit eller altid ensomme. Og hele 17% føler sig næsten altid udenfor, når de er sammen med jævnaldrende. (Lasgaard: Ensom blandt andre", 2. udg. 2010) 11 % af de 15-24 årige svarer "ofte" til mindst et af spørgsmålene: "Føler du dig isoleret?", "Savner du nogen at være sammen med?" og "Føler du dig holdt udenfor?" (Center for Ungdomsforskning - Nielsen m.fl.: "Når det er svært at være ung i DK - Unges trivsel og mistrivsel", 2011) På trods af at vi lever i en tid, hvor kommunikationen bruges på alle tænkelige måder, er der altså nogen der bliver overset eller glemt. Hvad mener du kan være grunden til den stigende ensomhed blandt unge mennesker? Hvad tænker du at der kan gøres for at mindske den, eller komme den til livs? Har du, eller nogen som du kender, oplevet at føle ensomhed? Brug linket her til venstre på siden. Skriv en tale omkring unge og ensomhed i 2017. Tænk over opbygning, sprogvalg, tone og din argumentation.
Gå tilbage til emne