Skriv løs! 2

Skriv ud fra en anonym selvalgt person, en dialog, eller en historie med udgangspunkt i point of no return.

Disse opgaver arbejder med dialog, miljø, og begrebet point of no return.

Opgave 1 - Kan du gætte hvor jeg er?

Skriv om et selvvalgt miljø

Opgave 2 - Generationsdialogen

Skriv en dialog mellem to personer i et offentligt transportmiddel.

Opgave 3 - Ingen vej tilbage

Point of no return... Find vendepunktet i din historie.
Gå tilbage til emne
Skriv løs! 2

Opgave 1 - Kan du gætte hvor jeg er?

Andre opgaver til emnet:
Opgave 2 - Generationsdialogen
Opgave 3 - Ingen vej tilbage
Skriv en kort fiktiv historie med en hovedperson der befinder sig i et miljø, som du vælger. Opgaven er dog, at du ikke må fortælle direkte hvor det er.
Skriv en kort fiktiv historie hvor du lægger hovedvægten på beskrivelsen af det sted, hvor din hovedpesonen befinder sig. Beskrivelsen skal være værdiladet (altså ikke neutral).Det kunne være beskrivelsen af forberedelseslokalet man sidder i, inden man skal til mundtlig eksamen.Det kunne være tandlægens venteværelse, eller måske beskrivelsen af en regnskov i Sydamerika.Målet er, at din værdiladede beskrivelse skal danne billeder, følelser og oplevelser inde i læserens hoved, så læseren selv føler at han/hun er tilstede. Du må altså ikke nævne hvor personen befinder sig, men igennem dine beskrivelser af stedet, skal man som læser kunne regne sig frem til det. Brug alle hovedpersonens sanser til at beskrive stedet. 
Gå tilbage til emne
Gå tilbage til emne
Skriv løs! 2

Opgave 2 - Generationsdialogen

Andre opgaver til emnet:
Opgave 1 - Kan du gætte hvor jeg er?
Opgave 3 - Ingen vej tilbage
Skriv en generationsdialog mellem to personer af forskellig alder.

Skriv en kort tekst holdt i replikform.

To personer fra hver deres generation, dvs. en ung person og en ældre person, falder i snak i et offentligt transportmiddel.

Den ene af de to har noget vigtigt at fortælle den anden, men bliver konstant afbrudt.

Skriv dialogen/replikskiftet uden at nævne hvem der er hvem, men lad i stedet læseren selv regne ud.

Dette kan gøres ved hjælp af deres opførelse, deres sprog eller måske deres påklædning?

Gå tilbage til emne
Gå tilbage til emne
Skriv løs! 2

Opgave 3 - Ingen vej tilbage

Andre opgaver til emnet:
Opgave 1 - Kan du gætte hvor jeg er?
Opgave 2 - Generationsdialogen
Point of no return... Find vendepunktet i din historie.

Hvad lærer jeg?

Med at arbejde med tekstens vendepunkt, er det oftest, at man tilegner sig evner i forhold til at kunne opbygge spænding i sin tekst. Ligeledes kan det nogle gange være en fordel, at tage udgangspunkt i tekstens konflikt og skrive sin historie derfra og ud.

Point of no return
Skriv en kort fiktiv tekst, der tager sit udgangspunkt i udtrykket "Point of no return".

Udtrykket bruges i forbindelse med brug af berettermodellen. Det beskriver som oftest det tidspunkt i fortællingen, hvor hovedpersonen tager et valg der får konsekvenser for ham/hende i resten af fortællingen.

Udtrykket skal forstås på den måde, at hovedpersonen træffer et valg, eller handler således, at der ikke mulighed  fra ham/hun for at vende om, eller ændre på sit valg.

Bestem selv om teksten skal være humoristisk, dramatisk eller noget helt tredje. Din tekst SKAL indeholde et tydeligt "point of no return", hvor det er 100% sikkert at der ikke er nogen vej tilbage.

Gå tilbage til emne