A

Anmeldelse

En anmeldelse er en journalists eller en anden professionel skribents mening om en bog, en koncert, en restaurant, en film eller et andet kulturprodukt.Anmeldelser indeholder typisk et kort og klar...

Ansøgning

En jobansøgning er en skriftlig eller mundtlig henvendelse til et firma eller en arbejdsgiver vedrørende et ønsket job.Der skelnes mellem opfordret og uopfordret ansøgning, hvilket henviser til...

Audiowalk

Audiowalk er et inddragende hørespil, hvor du som lytter drages ind i handlingen.Audiowalks, podwalks eller lydvandringer er guidede ture, der kan downloades direkte til din mp3-afspiller. Udbudde...

B

Beretning

Beretninger handler om noget, der er sket i virkeligheden. Beretninger er sagprosa. Beretninger kan være personlige, fx dagbøger og selvbiografier, og objektiv/faktuel, fx rejseberetninger eller ...

Billedanalyse

Når man skal analysere et billede, begynder man med det mest åbenbare. Man registrerer, hvad billedet forestiller, evt. hvilke former og farver, der er dominerende i billedet. Derefter går man n...

Billedfortælling

Definitionen på en billedfortælling er en tekst hvor der både er billeder og en fortælling kerne.Fortællingen kan ligge i billedet, i teksten eller i billedet og teksten tilsammen.En billedfor...

Blog

En blog, eller weblog, er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte tekster (indlæg eller poster) med den nyeste øverst. Det er ikke muligt at indholdsbestemme en blog, der kan residere i ...

Breve

Brev (af latin brevis, kort), er i almindeligvis betegnelsen for en skriftlig meddelelse, der sendes til anden person. Indenfor postvæsenet betegner brev en forsendelsesart.

Brugsvejledning

En brugsanvisning eller en betjeningsvejledning er en information som hjælper brugeren af et produkt med at bruge det sikkert og retmæssigt. Begrebet har talrige betegnelser (f.eks. brugervejledn...

Børnebog

En børnebog er en bog, der er specielt beregnet til at tiltale børn. Børnbogen er ofte udformet på en letlæselig og pædagogisk måde og i materiale og med indhold, som er tilpasset til ...

D

Dagbog

En dagbog bruges som oftest privat, hvor en person skriver notater til sig selv om sin dag, sine gøremål, sine tanker eller hvad personen selv måtte ønske at huske på eller kunne blive mindet ...

Debatindlæg

Et debatindlæg kan være en artikel i en avis eller tidsskrift, sædvanligvis i form af et læserbrev. Indlægget kan stille spørgsmål eller have form af kritik af andres synspunkter eller mod o...

Drama

Drama er en kunstart, der på et teater eller via en skærm fortæller en historie gennem skuespillernes handlinger, bevægelser, kropssprog og tale.Ordets oprindelse er græsk og betyder 'at handl...

E

E-mail

E-mail, e-post eller blot mail er en fællesbetegnelse for beskeder bestående af tekst og/eller binær data, der transmitteres over et datanet. Den mest udbredte form for e-mail transmitter...

Erindring

At erindre betyder at huske tilbage på noget.Når man skriver en erindring, skal man netop også skrive om noget, man har oplevet. Erindringer er altså personlige tilbageblik, som forfatteren øn...

Essay

Essay kommer af det franske ord Essai, forsøge eller afprøve. Det er i høj grad kendetegnende for essayets form. "Essais de Michel de Montaigne", 1580, er det første forsøg i genren.Et essay l...

Eventyr

Ordet eventyr kommer af det latinske ord adventura, som betyder hændelse[1]. Det er en ældgammel litterær genre og går så langt tilbage, der findes skrevne kilder.Et eventyr er fiktion. Det en...

F

Fagtekst

Faglitteratur er litteratur med fagligt indhold. Til forskel fra skønlitteratur beskæftiger en faglitterær bog sig med fag og emner fra et faktuelt synspunkt uden brug af fiktive elementer: f.ek...

Faktion

Faktion er en genre der blander fagteksten og skønlitteraturen – ordet er fremkommet ved en blanding af ordene fakta og fiktion. Forskellen mellem fagtekster og skønlitterære tekster er deres ...

Fantasy

Fantasy er en fiktionsgenre, der beskæftiger sig med at skabe en alternativ verden, oftest med en tilstedeværelse af magi, fabelvæsner eller andre overnaturlige elementer. Den nok mest berømte ...

Fiktion

Ordet Fiktion kommer af det latinske fictio = noget opfundet. Derfra stammer den senere brug af ordet om alle slags påhit, indbildning.I dag bruges ordet næsten udelukkende om det opdigtede (roma...

Folkevise

Folkevise el. ballade er en genrebetegnelse for verdslige danseviser fra dansk middelalder og renæssance.Sangen indeholder en fortælling om heroisk dåd og/eller kærlighed. Genren er defineret v...

Fortællertyper

 Al epik tilhører, som I ved, en fortællende genre. Derfor er der i epik også altid en fortæller, der fremstå som formidler af handlingsforløbet til læseren.Fortælleren kan inddeles i to o...

G

Graphic Novel

Graphic novel kan oversættes til grafisk roman. Det var den amerikanske tegner Will Eisner, der i 1978 var utilfreds med ordet ”comics”, det engelske ord for tegneserier. Han mente, at ordet c...

Guide

TuristguideEn turistguide eller rejseguide kan være en person eller en bog med information om et rejsemål. En turistguide som person er nogenlunde det samme som en rejseleder.GuidebøgerDe mest p...

Gyser

Gyserhistorier er en genre der er nem at afkode for børn. Det er en veldefineret genre i forhold til fortælleform, indhold og stil.Gyserhistorier skal skabe utryghed og angst, og handler altid om...

H

Hørespil

Et hørespil (også radioteater) er en dramatisk opførelse, eksempelvis et skuespil, som almindeligvis er skrevet for radio eller for afspilning på båndoptager eller lignende.Der kan være indti...

I

Ikke-fiktion

De genre der hører under ikke-fikton er delt ind i disse genretyper:Det er altså tekster der ikke er opdigtede.Genretyper (faktagenrer) - Berettende - Informerende - Instruerende - Komprimerende ...

Instagram

Instagram er en onlinebaseret fotodelings- og social netværkstjeneste, der gør det muligt for brugerne at tage et billede, anvende et digitalt filter til deling, samt dele det på en række socia...

Interview

Et journalistisk interview er en struktureret samtale med faste roller, hvor en journalist stiller spørgsmål til en eller flere interviewpersoner med henblik på at indhente faktuelle oplysninge...

K

Kortfilm

En kortfilm er en film, som i spilletid er kort.Korte fiktionsfilm kaldes også novellefilm. Kortfilm kan også være dokumentarfilm.Man kan ud fra eksisterende kortfilm angive nogle generelle træ...

Krimi

To grene indefor den klassiske krimi Den klassiske kriminalromans guldalder faldt mellem 1900 og 1950 med de engelske "Whodunit" (who's done it) og de amerikanske "Private Eye"detektivromaner.Fæl...

Kronik

En kronik er en længere artikel i en avis eller et tidsskrift om (i de fleste tilfælde) et aktuelt emne.Som regel har den en fast plads i avisen, ofte sammen med læserbreve, leder o.l.Sædvanlig...

L

Lyrik

Lyrik kommer fra græsk ”lyra”, strengeinstrumentet ”lyre”.Lyrik er digtekunst, en litterær form. Den er ofte på vers. Lyrik besynger, mens andre vers som heltekvad, lærestykker, epos og...

M

Musikvideo

En musikvideo er billeder til et stykke musik. Videoen er produceret efter musikken og kan have flere hensigter som eksempelvis at underbygge et budskab, fortælle en særlig historie eller underho...

N

Novelle

Novelle (italiensk novella: nyhed) er en kortere episk fortælling, der normalt beskriver et enkelt handlingsforløb eller situation og ofte har en iøjenfaldende slutning. Den omhandler gerne selv...

Nyhedsartikel

Generelt gælder det, at man i en artikel skriver det vigtigste først og det mindst vigtige til slut.Man skal altså have pointerne først. Hvor skete det, hvad skete, hvem var indblandet, hvorfor...

P

Podcast

Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lyd- eller videofiler på internettet.Podcast kan være små optagede programmer med et kulturelt, kunstnerisk eller historisk indhold.Det...

Pressefoto

Pressefoto, er en fotografi som anvendes med det formål at markedsføre nogen eller noget i medier ; først og fremmest i trykte medier som aviser og tidsskrifter , men også på nettet. Den som f...

Pressemeddelelse

En pressemeddelelse er en meget anvendt metode til at gøre medier opmærksomme på virksomheder og deres produkter.Når du skriver en pressemeddelelse er det afgørende, at du tænker som en journ...

R

Radiomontage

En radiomontage består ofte af sammenklippede, redigerede elementer, og hertil kan kombineres reallyd og anden lyd. Der er ingen faste krav om, at det skal være sandfærdigt, modsat en reportage....

Rejseskildring

Rejseskildring er en litterær skildring af en gennemført rejse, altså en beretning med en rød tråd og ikke kun en rejsedagbog , logbog eller en opregning af besøgte steder.En rejseskildring i...

Reklame

ReklamegenrerReklamefilm: Reklamefilm i biograf og tv, på nettet  har et klart formål: at forøge salget af varen og/eller styrke et firmas image.De fleste reklamefilm  varer 30-50 sekunder.De...

Reportage

En reportage er en litterær genre oftest brugt inden for journalistik.I reportagen tager journalisten læseren med ud i virkeligheden og fungerer her som en flue på væggen, der sanser og ser alt...

Robinsonade

En robinsonade betegner en litterær genre: en roman, som drejer sig om at klare sig alene, afsondret fra det samfund, man kommer fra. Robinson Crusoe i Daniel Defoes bog: Robinson Crusoe...

S

Sagn

Sagn er fortællinger, der udgør en genre med udgangspunkt i mundtlig tradition. Mange sagn er blevet nedskrevet langt senere end oprindelsen og senere udgivet som led i indsamling af folkeminder....

Sci-fi

Science fiction er en litterær genre, som oprindeligt omfatter romaner og noveller, hvis handling udspiller sig i et tænkt miljø, hvor videnskaben, og herunder særlig den teknologiske udvikling...

Sms

Short Message Service (forkortet SMS, service for korte beskeder) er små tekst-beskeder som kan sendes fra en mobiltelefon til en anden mobiltelefon. Fordelen ved sms er at modtageren ikke behøve...

T

Tale

En tale er en, ofte mundtligt, fremsat monolog, der har til formål at overbringe et budskab til en større mængde mennesker.Taler kan deles op iinformative taler - genrel information - eksempelvi...

Tegneserie

En tegneserie består af mindst to billeder, der indbyrdes hænger sammen og er afhængige af hinanden, og som fortæller en fremadskridende handling.Billederne kan være med eller uden ramme.En te...

V

Vise

Vise er en genrebetegnelse, der henviser til en fremadskridende beretning på vers, der rimer.Betegnelsen er ikke entydig, men omfatter en lang række forskellige former og typer, der strækker sig...

Ø

Øjenvidneberetning

Skriv som om du er tilstede under begivenhederne. Husk at bruge alle dine sanser i din beskrivelse, så bliver den mere realistisk.En øjenvidneberetning i dansk stil er en tekst, hvor du skal sæt...