Til læreren

Stileemner er en kreativ platform og dit sted til inspiration, når du skal give dine elever stil for.

Ideen bag 

Tankerne bag stileemner.dk er at skabe en platform, hvor du som underviser kan hente stileemner til din undervisning.

Mit navn er Martin Kramer. Jeg er skolelærer, og har undervist i dansk siden 2006.

Ideen kom til mig en dag, hvor en elev spurgte mig:

"Hvordan skal denne novelle nogensinde blive spændende?" 

Jeg tænkte kort over dette, og svarede "Skriv den baglæns..." Eleven kiggede underligt på mig, men så potentialet i udfordringen, og endte med at aflevere en utrolig god og meget atypisk novelle.

Siden da hang tanken fast: 

Fortællingen er som udgangspunkt ikke bundet af form. Hvad med at vende det hele lidt på hovedet...Måske kunne man lave nogle opgaver som eleverne rent faktisk finder sjove, mærkelige og udfordrende, og som samtidig åbner op for, at jeg kan arbejde mere i dybden med genrer, skrivestil og form.

Det tog fart, og her to år senere er tanken blevet en realitet ved denne side. 

Min tanke er, at du som lærer gør brug af den som supplement til din almindelige undervisning.

Vær med til at præge indholdet 

Ligeledes er det tanken, at siden også giver mulighed for, at du som lærer kan sende dine egne forslag og ideer til emner og opgaver. Og på denne måde være medskaber af siden.

Du kan oprette en bruger på siden gratis, og på denne måde få adgang til din egen brugerside.

Fra brugersiden kan du oprette dine egne stileemner, ved at bruge vores skabelon. Dine egne stileemner kan du vælge at holde privat, eller du kan dele dem med brugere af siden. 

På denne måde kan vi sammen skabe en kreativ, fagligt udfordrende og nytænkende side.

Dette til gavn for os som undervisere, men vigtigere endnu, til gavn for eleverne som bliver nogle rigtig alsidige og dygtige danskskribenter.

Kreativt og bredt funderet

Stileemnerne består af næsten alle tænkelige genrer, bredt ud over en masse forskellige opgaveformuleringer. 

Tanken bag hvert enkelt af disse emner er,  at arbejde med et danskfagligt bredt tekstbegreb.

Dette dækker over at tænke dansk som alt der skrives, siges, optages, vises i samtlige danskfaglige genre, og skabe lyst til at lege kreativt med fagets mange muligheder for æstetik. 

Differentierede opgaver

Ligeledes arbejder vi hen imod at svarmulighederne er differentierede og tager hensyn til, at elever er forskellige i deres skriftlige tilgang. Det er således vores mål, at forsøge at tilbyde flere forskellige løsningsmodeller til opgaverne. Dette kan være afleveringsformatet der varierer, eller muligheden for både at arbejde med lyd, billeder, tekst og video. 

Således får eleverne muligheden for at arbejde med forskellige skriftsprogsformer og afleveringsformater. 

Sammensæt selv opgaver

Under menuen byg dit stileemne kan du selv sammensætte præcis de opgaver som du har brug for. Det kan være baseret på temaer, genre, tags, afleveringsform, klassetrin eller arbejdsform. 

Således, er du som lærer ikke afhængig af at skulle benytte de færdiglavede stileemner, men kan tilpasse en samling opgaver præcis til din elevgruppe, til genren I arbejder med, eller til alternative afleveringsformer.

Søg på forskellige måder

Du kan søge stileemner via klassetrin eller genre. Ved hvert stileemne samt opgaver,  er der et eller flere tilhørende genretræk, som eleverne kan klikke ind på og finde inspiration omkring genren.

Hver opgave i hvert stileemner er ligeledes en selvstændig enhed, der kan tilvælges som beskrevet ovenfor. Her kan du søge efter genre, tag, klassetrin, afleveringsform.

I forhold til afleveringer

Siden og opgaverne er bygget således op, at man som lærer skal gøre plads og mulighed for at eleverne kan aflevere deres stile i forskellige formater. 

Dette kunne være, billeder, tekst, lyd, hjemmesider, blogs og film. 

I sin læsning, evaluering og bedømmelse af stilene, bør man derfor ligeledes medtage det æstetiske udtryk som eleverne har arbejdet med. Opgaver er lavet med masser af tomme huller, således at der åbnes op for en variabel af svarmuligheder og udformninger uden et decideret facit.

Digitalisering af afgangsprøver i 2017

Alle landets afgangsprøver i skriftlig dansk skal digitaliseres i sommeren 2017. I det henseende kan stileemner.dk ligeledes være en øvelsesplatform for eleverne i forhold til digital søgning og aflevering. 

I forhold til de gældende trin- og slutmål 

Stileemner.dk er udviklet således, at emnerne tilgodeser Undervisningsministeriets gældende tin-og slutmål for 7-9.klasse.

 • Eleverne skal lære at fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
 • Undervisningen skal give eleverne erfaringer med at udarbejde opinionstekster, fx læserbreve og diskussionsoplæg, og arbejde med argumenterende fremstillingsformer. Der skal også arbejdes med ekspressive, jeg-orienterede tekster, fx klummer, erindringer, blog, dagbog, selvpræsentation m.v., hvor eleverne filosoferer, funderer og tænker over egen situation, udvikling, egne tanker og forestillinger.
 • I undervisningen skal eleverne møde en variation af opgavetyper, således at eleverne kan fremstille tekster til forskellige modtagergrupper. I arbejdet med større multimodale produktioner skal der være fokus på efterproduktion i form af at bearbejde materialet; udvælge, sortere, redigere og fx arbejde med billedredigering, underlægningsmusik og lydeffekter.

Ligeledes sigter vi mod at give eleverne kompetencer i forhold til de gældende færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse.

 • Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
 • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter
 • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer
 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen
 • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion
 • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper
 • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer
 • Eleven kan sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver
 • Eleven kan lancere større multimodale produktioner
 • Eleven har viden om formidlingsformer

Vi håber at du bliver glad for at bruge siden. Skulle du ligge inde med ris eller ros, eller forslag til nye opgaver, så kontakt os endelig på kontakt@stileemner.dk. God læselyst! 

 Stileemner.dk